prip logo

Njohja e Mostrave (Pattern Recognition in AL)

Ne kete ligjerate konceptet bazike dhe teknikat nga njohja e mostrave (pattern recognition and machine learning) do te prezentohen. Ne menyre qe konceptet e prenzentuara te jene me te kuptueshme do te shfrytezohen shembuj nga analiza e imazheve. Temat kryesore, ne mes tjerash:
 • Gjetja robuste e mostrave,
 • Reduktimi i dimensionalitet te mostrave,
 • Klasifikatoret te thjeshte (perceptoroni),
 • Bazat e statistikes,
 • Probabiliteti, probabiliteti kondicional dhe margjinal,
 • Pavarsia e variablave random, matrica kovariante,
 • Teorema e Bayes-it,
 • Bayes klasifikatori,
 • Rrjetat neurale,
 • Klasifikatoret margjinal,
 • Klasterimi
 • etj.
Materialet:
 • Pattern Classification. R. O. Duda, P. E. Hart, and D. G. Stork. 2000
  • Chapter 1: Pages 1-19
  • Chapter 2: Pages 20-27 & 29-44
  • Chapter 4: Pages 161-164 & 174-179 & 182-184 & 187 & 188
  • Chapter 5: Pages 216-227
  • Chapter 6: Pages 282-286 & 288-299 & 306-318
  • Chapter 8: Pages 394-413
  • Chapter 10: Pages 517, 526-528, 537-542, 550-555
  • Appendix A: Pages 604-610 & 611-615 & 617-620 & 621-623 & 624-628
 • Pattern Recognition and Machine Learning. Ch. M. Bishop. 2006
 • Per materialet tjera te perdorura ju lutem kontaktoni koleget (ose me shkruani nje email)
Ju lutem te keni parasysh se ushtrimet jane ne grupe nga dy studente.

Ushtrimet
 • Me shkruani nje email per te marrur ushtimet, si dhe per te caktuar daten e dorezimit te detyrave
 • Preferohet te perdorin Matlab-in (ose ngjajshem Octave: http://www.gnu.org/software/octave/)
 • Per te shkruar raportin perdorni LaTeX-un ( ju preferoj MiKTeX http://www.miktex.org/ dhe tekst editorin TeXnicCenter http://www.texniccenter.org/
Resurse mbi MATLAB-in: Evaluimi
 • Ushtimet jane 50%
 • Duhet t'i perfundoni ushtrime me note pozitive per tu paraqitur ne provim
 • Provimi Final eshte 50%
Qelsi i notimit
 • 0-49% - 5
 • 50-59% - 6
 • 60-69% - 7
 • 70-79% - 8
 • 80-89% - 9
 • 90-100% - 10


Q and A
 • Nese keni pyetje ju lus te merrni pjese ne takimet ne teleconference,
 • ose shkruani nje email

Njohja e Mostrave

Ligjerta
Ushtrimet
© 2001-2012. Yll Haxhimusa. Last modified: July 29, 2013. Best viewed with Mozilla. Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!