[TU Wien] [Home] [Universiteti i Prishtines] [PRIP]
[line]

[Home]

[Ligjerata]

[Ushtrime]

[Imazhet]

[Lajmerime]

[Links]

Bazat e Procesimit të Imazhit

Ligjërata ka për qëllim njoftimin me metodat themelore të përpunimit të imazheve digjitale si dhe nxjerrjen e informatave relevante. Metodat e shpjeguara më pas do të jenë bazë për realizimin e ushtrimeve laboratorike në imazhe reale.


Pastrimi i imazhit nga zhurma

[Hause_noise] [Hause_noise] [Hause]

Shtëpia Orientale

Ligjërues: Yll Haxhimusa
Koha: Ligjëratë intenzive (bllok).

Vendi: Fakulteti Elektroteknikë, Prishtinë.

Yll Haxhimusa's Web Page

[line] Last modified: Nov. 15 CEST 2012
Best viewed with Mozilla.

This lecture is supported by Vienna University of Technology.